Retail Solutions


ConMerce Retail Solutions. Het antwoord op de huidige Retail uitdagingen.

Doordat winkelgebieden aan de ene kant te langzaam inspelen op het veranderende consumentengedrag en aan de andere kant de consument vrij snel nieuwe technologische ontwikkelingen oppakt, wordt de kloof tussen het winkelpubliek en het winkelgebied steeds groter.

De nieuwe manier van kopen is multimediaal, real-time en persoonlijk. De huidige winkelgebieden spelen daar slecht of te weinig op in. Hierdoor missen ze een goede digitale aansluiting met de huidige consument en laten ze reële omzetkansen liggen. ConMerce biedt  het antwoord op in de vorm van een mullt-mediaal retail commerce platform.

Mullt-Mediaal, cross Channel Retail Commerce platform

Het shopping platform is een unieke, integrale en collectieve oplossing waarbij fysieke winkels optimaal worden integreert met hun digitale variant. (BricksPlus) Een platform waarin de afzonderlijke winkels binnen het winkelgebied (winkelcentrum/ stadshart) op een unieke wijze als groep worden vertegenwoordigd  met als doel consumenten op een relevante en inspirerende wijze te koppelen en te binden aan retailers.  

Het platform legt de basis voor;

– Integratie van on-, offline en instore communicatie (SmartVisit)
– Synergie in Marketing/ Promotie
– Digital profilling
– Collectieve data collectie 
– Cross- en Upsell (buiten eigen voorraad maar binnen voorraad van het winkelgebied)
– Universeel spaarprogramma (beloning bezoek /gebruik van winkelgebied)
– Nieuwe verdienmodellen
– Collectieve loyality programma’s
– Unieke online vertegenwoordiging in de vorm van 360winkels


Het uitgangspunt van het shopping platform is dat de kracht van het collectief van winkels wordt gecombineerd met de gebundelde kracht van één sterk online kanaal. Het doel is dat winkels elkaar gaan versterken door het gemeenschappelijk aanbieden en vertegenwoordigen van hun winkelcentrum.